• zkn uitreiking

    Verzekerde zorg | Ervaren specialisten | zkn |


kno-arts, amsterdam

Kliniek Oud Zuid
een ZKN-Kliniek

KLINIEK OUD ZUID; EEN ZKN-KLINIEK

Kliniek Oud Zuid heeft per 1 juli 2013 het ZKN-keurmerk behaald. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Iedere zorg- instelling moet volgens de Kwaliteitswet Zorg- instellingen een kwaliteitssysteem opzetten welke de gehele organisatie omvat. Alle ZKN- klinieken worden door het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA getoetst aan strenge normen. Dit is een continu proces. Eens per jaar vindt hertoetsing plaats volgens normen die jaarlijks worden aangescherpt. Hiermee garandeert het ZKN dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken hoog is en blijft.

Kliniek Oud Zuid heeft zichzelf een aantal concrete doelen gesteld voor het uitvoeren van de zorg en dienst- verlening:

  • Geen wachtlijsten; de aanvraag van diagnostisch kno-onderzoek wordt binnen een week ingewilligd.
  • Vriendelijke, persoonlijke bejegening door onze medewerkers
  • Patiënten worden binnen 15 minuten geholpen
  • Optimale bereikbaarheid voor intercollegiaal overleg
  • Continue toetsing van geleverde zorg en aangevraagde diagnostiek
  • Continue verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, volgens VMS-standaard

kliniekoudzuid_zkn

Informatie

Voor meer informatie over het ZKN keurmerk
kunt op terecht bij: www.zkn.nl
zknkeurmerk