Kliniek Oud Zuid KNO specialisten
Neuscorrectie kliniek Oud Zuid Amsterdam
Verzekerde zorg | Ervaren specialisten | Neuscorrectie
Niet tevreden over de vorm of grootte van uw neus? Een esthetische correctie kan dit in veel gevallen verhelpen, vaak in combinatie met eventuele functionele klachten.

Neuscorrectie

In de meeste gevallen bestaat er een goede mogelijkheid om met een operatie de neuspassage en/of de uitwendige vorm van de neus te verbeteren. Een neuscorrectie is echter meer dan een puur technische aangelegenheid, zeker in het geval waarbij de esthetische wensen op de voorgrond staan. Het is dan ook erg belangrijk om een realistisch beeld te hebben van wat mogelijk is en in hoeverre een operatie aan de verwachtingen kan voldoen.
Een neuscorrectie kan op een bepaald niveau ook een psychologische behandeling zijn, waarbij het doel is om de uitwendige vorm van de neus zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met het innerlijk beeld dat iemand van zichzelf heeft, of zou willen hebben. De neuscorrecties in Kliniek Oud Zuid worden uitgevoerd door dr. Robert André, keel-neus-oorarts gespecialiseerd in functionele en esthetische neuschirurgie.

Vorm en functie van de neus

De neus heeft zowel in functionele als in esthetische zin een centrale plaats in het gelaat.
Een neusoperatie kan er op gericht zijn om ademhalingsproblemen en/of vormafwijkingen van de neus te behandelen. Ook kan een operatie plaatsvinden vanwege esthetische redenen.
De neuschirurgie heeft de laatste decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt en er zijn veel chirurgische technieken en mogelijkheden bijgekomen. De kunst is om in elk specifiek geval de juiste combinatie van technieken te kiezen zodat de functionele en cosmetische aspecten optimaal op elkaar worden afgestemd. Deze balans vereist van de specialist een uitstekend inzicht in zowel de fysiologische als de esthetische aspecten van de neus.

Het consult

Tijdens het consult wordt ingegaan op uw klachten, afwijkingen, wensen en verwachtingen.
Na het in- en uitwendige onderzoek van de neus worden de behandelopties besproken. In het geval van alleen een functionele klacht is een operatie niet altijd de beste oplossing en soms kan het beter zijn (bijvoorbeeld in het geval van een allergie) om een medicamenteuze therapie te starten.

Als tot een operatie besloten wordt, zullen de operatieve mogelijkheden, de gang van zaken rondom de operatie, de herstelperiode, de mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat besproken worden.
In de regel vinden 1 tot 2 consulten plaats voordat een operatie gepland wordt, maar indien gewenst of nodig geacht, kunnen dit er ook meer zijn.

In het geval van een op vormverbetering gerichte operatie worden voor en na de operatie foto’s genomen. De preoperatieve foto’s worden met behulp van een computersimulatie programma (Alterimage®) bewerkt om een beeld te geven van hoe het postoperatieve resultaat er uit kan komen te zien. Een groot voordeel hiervan is dat de verwachtingen van de arts en de patiënt op elkaar afgestemd kunnen worden. Hierdoor wordt de kans dat beiden tevreden zullen zijn met het uiteindelijke resultaat duidelijk vergroot. Eventueel kunnen foto’s van eerder geopereerde patiënten bekeken worden. Indien blijkt dat de verwachtingen niet overeenkomen met de operatieve mogelijkheden kan het soms beter zijn om van een operatie af te zien.

De operatie

De uitgebreidheid van een neusoperatie hangt af van de precieze klachten, afwijkingen en wensen. Vrijwel alle neusoperaties worden onder volledige narcose uitgevoerd. U dient vanaf 12 uur ‘s nachts op de avond voor de operatie niet meer te eten of te drinken. In het geval dat uw operatie in de middag is gepland mag u eventueel een licht ontbijt. Alleen in het geval van een zeer beperkte correctie of indien er (medische) redenen zijn om geen narcose te geven, wordt een operatie onder lokale verdoving uitgevoerd.
Afhankelijk van de precieze indicatie kan een neusoperatie via de neusgaten dan wel via een zogenaamde uitwendige benadering verricht worden. In het eerste geval wordt er geen uitwendige snede in de huid gemaakt. In het tweede geval wordt er een incisie tussen beide neusgaten gemaakt en wordt de huid van de neus van het onderliggende neusskelet los geprepareerd, waarna de afwijkingen onder volledig zicht gecorrigeerd kunnen worden. Na sluiting van de huid komt er een klein litteken tussen de neusgaten wat uiteindelijk vrijwel onzichtbaar wordt.

De duur van een neusoperatie varieert van 3 kwartier voor een beperkte (inwendige) correctie tot 3 uur of soms langer voor een uitgebreide gecombineerde in- en uitwendige neuscorrectie. Soms is het nodig om kraakbeen uit het oor te verwijderen wat dan verplaatst wordt naar de neus; de vorm van het oor verandert hierdoor niet. Dit kraakbeen kan gebruikt worden om structurele redenen (bijvoorbeeld bij sluiting van een gat in het tussenschot of om de zijkant van de neus te verstevigen) of om de contour van de neus te verbeteren. Aan het einde van de operatie wordt meestal in elk neusgat een neustampon in een plastic hoes antibiotische zalf achtergelaten.

Post operatie

In de regel worden alle operaties in dagbehandeling gedaan en kunt u na een aantal uur weer met een begeleider naar huis. Mocht het nodig zijn, dan bestaat de mogelijk om te overnachten.

De dag na de operatie worden de tampons verwijderd. Vanwege de plastic hoes en zalf gaat dit, anders dan de verhalen die u misschien over het verwijderen van neustampons heeft gehoord, met een minimum aan ongemak gepaard. Als er een uitwendige correctie heeft plaats gevonden, wordt meestal een beschermkapje op de neusrug geplaatst dat, samen met de eventuele hechtingen, na 5 tot 7 dagen verwijderd wordt. Over het algemeen geeft een neusoperatie weinig postoperatieve pijnklachten en is weinig pijnstilling nodig. Als de neusbeentjes in het bovenste 1/3 deel van de neus zijn losgemaakt en verplaatst kan dit met zwelling en verkleuring door bloeduitstorting rondom de ogen gepaard gaan. Deze zwelling en verkleuring is meestal van de tweede tot de vijfde postoperatieve dag het meest duidelijk en neemt daarna weer af.

Herstel

U dient rekening te houden met een eerste herstelperiode van ongeveer 5 dagen in het geval van een beperkte inwendige correctie, tot 10 dagen na een meer uitgebreide ingreep. Meestal vinden de eerste postoperatieve controles na 1 dag en na 1 week plaats en in de weken daarna, afhankelijk van het herstel, gemiddeld nog 1 à 2 keer. In het geval van een uitwendige correctie zien wij u in ieder geval graag na 6 maanden terug, omdat na deze periode weinig veranderingen meer te verwachten zijn en de postoperatieve foto’s gemaakt kunnen worden. De eerste 4 tot 6 weken kunt u het beste niet (intensief) aan sport doen en het eerste half jaar is het raadzaam dat u zich alleen met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor aan de zon blootstelt.

De kosten

De totale kosten voor een neuscorrectie, inclusief narcose en alle pre- en postoperatieve controles liggen tussen de 2000 Euro voor een beperkte ( inwendige) correctie en 5000 Euro voor een uitgebreide in + uitwendige correctie. De kosten voor een functionele operatie worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een (gedeeltelijk) cosmetische of vormveranderende operatie kan bij uw verzekering een machtiging aangevraagd worden om duidelijkheid omtrent de vergoeding te krijgen. Indien de verzekeraar de operatie niet of slechts gedeeltelijk vergoedt, wordt altijd duidelijk besproken wat de kosten die u zelf moet betalen zullen bedragen alvorens een eventuele operatie wordt ingepland.

Telefoon
Jan Willem Brouwersstraat 21
1071 LH
Amsterdam

Kunt u niet op de afspraak komen? Wijzig deze uw afspraak tot 24 uur van tevoren. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht met een bedrag van €45,-. 

Interview

Lees hier het interview in het blad ‘Zie Oud Zuid’
De specialisten vertellen over hun nieuwe praktijk in Amsterdam Zuid.