Kliniek Oud Zuid KNO specialisten
Zelfstandige Klinieken Nederland
Verzekerde zorg | Ervaren specialisten | zkn

Kliniek Oud Zuid: een ZKN-Kliniek

Kliniek Oud Zuid heeft per 1 juli 2013 het ZKN-keurmerk behaald. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Iedere zorg- instelling moet volgens de Kwaliteitswet Zorg- instellingen een kwaliteitssysteem opzetten welke de gehele organisatie omvat. Alle ZKN- klinieken worden door het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA getoetst aan strenge normen. Dit is een continu proces. Eens per jaar vindt hertoetsing plaats volgens normen die jaarlijks worden aangescherpt. Hiermee garandeert het ZKN dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken hoog is en blijft.

Doelen zorg- en dienstverlening

Kliniek oud zuid heeft zichzelf een aantal concrete doelen gesteld voor het uitvoeren van de zorg- en dienstverlening:

  • Korte wachtlijsten; de aanvraag van diagnostisch kno-onderzoek wordt binnen twee weken ingewilligd.
  • Vriendelijke, persoonlijke bejegening door onze medewerkers
  • Patiënten worden binnen 15 minuten geholpen
  • Optimale bereikbaarheid voor intercollegiaal overleg
  • Continue toetsing van geleverde zorg en aangevraagde diagnostiek
  • Continue verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, volgens VMS-standaard

Informatie

Voor meer informatie over het ZKN keurmerk kunt op terecht bij: www.zkn.nl.

ZKN Zelfstandige Klinieken Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de branchevereniging voor klinieken met het ZKN-Keurmerk
Telefoon
Jan Willem Brouwersstraat 21
1071 LH
Amsterdam

Kunt u niet op de afspraak komen? Wijzig deze uw afspraak tot 24 uur van tevoren. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht met een bedrag van €45,-. 

Interview

Lees hier het interview in het blad ‘Zie Oud Zuid’
De specialisten vertellen over hun nieuwe praktijk in Amsterdam Zuid.